POČETNA

MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE

UVODNI CAS SKOLE BRIDGE-A

SLAJDOVI UVODNOG CASA

1. CAS – PRVI GOVOR OTVARACA NA NIVOU 1

1. CAS – LICITACIJA - SLAJDOVI

2. CAS – PRVI GOVOR ODGOVARACA POSLE OTVORA

2. CAS – LICITACIJA - SLAJDOVI

3. CAS – DRUGI GOVOR OTVARACA POSLE OTVORA 1 U BOJI
4. CAS – JOS O LICITACIJI PREKO OTVORA 1 U BOJI
5. CAS – RAZVOJ LICITACIJE POSLE OTVORA 1 BEZ ADUTA
6. CAS – LICIT POSLE PROTIVNICKOG OTVORA
7. CAS – OTVORI NA DRUGOM NIVOU
8. CAS – ČICIT POSLE PROTIVNICKE INTERVENCIJE
9. CAS – OSNOVNE SLEMSKE KONVENCIJE

3. CAS – LICITACIJA - SLAJDOVI
4. CAS – LICITACIJA – SLAJDOVI
5. CAS – LICITACIJA – SLAJDOVI
6. CAS – LICITACIJA – SLAJDOVI
7. CAS – LICITACIJA – SLAJDOVI

 

1. CAS – ODIGRAVANJE

1. CAS – ODIGRAVANJE – SLAJDOVI

TESTOVI BROJ 1

2. CAS – ODIGRAVANJE
3. CAS – ODIGRAVANJE
4. CAS – ODIGRAVANJE
5. CAS – ODIGRAVANJE
6. CAS – ODIFRAVANJE
7. CAS - ODIGRAVANJE

2. CAS – ODIGRAVANJE – SLAJDOVI
3. CAS – ODIGRAVANJE – SLAJDOVI
4. CAS – ODIGRAVANJE – SLAJDOVI
5. CAS – ODIGRAVANJE – SLAJDOVI

7. CAS – ODIGRAVANJE – SLAJDOVI

TESTOVI BROJ 2
TESTOVI BROJ 3a
TESTOVI BROJ 3b
TESTOVI BROJ 3c