EKIPNO PRVENSTVO CENTRALNE SRBIJE 2008/2009
KONAČNI PLASMAN POSLE 4. TURNIRA - 21.06.2009
mesto E K I P A I turnir II turnir III turnir IV turnir S VP
1 CVETKO 56 127 139 136 458 1 SP
2 NIŠLIJE 91 121 117 121 450
3 IZVIĐAČI 85 66 122 133 406
4 2 TREFA 73 88 122 113 396
5 Đ.DUNJIĆ 84 102 117 80 383
6 KRUŠEVAC 53 61 65 86 265
7 KRALJEVO -  61 65 95 221
8 ARMADIL -  - 82 - 82
9 JUNIORI -  -  -  57 57