NEMA PODELA JER SU IGRAČI ODLUČILI DA MEŠAJU KARTE BEZ DOZVOLE ORGANIZATORA
1. KOLO - ZATVORENA SALA 29.09.07 1. KOLO - OTVORENA SALA 29.09.07 IMP
NS Koldžić - Jovanović PERIŠIĆ   NS Ignjatović - Katić KIKIĆ   KIKIĆ 21
EW Kikić - Malović KIKIĆ   EW Perišić - Todorović PERIŠIĆ   PERIŠIĆ -21
2. KOLO - ZATVORENA SALA 29.09.07 2. KOLO - OTVORENA SALA 29.09.07
NS Perišić - Todorović PERIŠIĆ   NS Ignjatović - Katić KIKIĆ   KIKIĆ -38
EW Kikić - Malović KIKIĆ   EW Koldžić - Jovanović PERIŠIĆ   PERIŠIĆ 38
3. KOLO - ZATVORENA SALA 29.09.07 3. KOLO - OTVORENA SALA 29.09.07
NS Ignjatović - Katić KIKIĆ   NS Perišić - Todorović PERIŠIĆ   PERIŠIĆ -3
EW Koldžić - Jovanović PERIŠIĆ   EW Kikić - Malović KIKIĆ   KIKIĆ 3
4. KOLO - ZATVORENA SALA 29.09.07 4. KOLO - OTVORENA SALA 29.09.07
NS Ignjatović - Katić KIKIĆ   NS Koldžić - Jovanović PERIŠIĆ   PERIŠIĆ -11
EW Perišić - Todorović PERIŠIĆ   EW Kikić - Malović KIKIĆ   KIKIĆ 11
5. KOLO - ZATVORENA SALA 30.09.07 5. KOLO - OTVORENA SALA 30.09.07
NS Koldžić - Jovanović PERIŠIĆ   NS Kikić - Malović KIKIĆ   KIKIĆ -21  
EW Ignjatović - Katič KIKIĆ   EW Perišić - Todorović PERIŠIĆ   PERIŠIĆ 21  
6. KOLO - ZATVORENA SALA 30.09.07 6. KOLO - OTVORENA SALA 30.09.07
NS Koldžić - Jovanović PERIŠIĆ   NS Ignjatović - Katić KIKIĆ   KIKIĆ 16  
EW Kikić - Malović KIKIĆ   EW Perišić - Todorović PERIŠIĆ   PERIŠIĆ -16  
7. KOLO - ZATVORENA SALA 30.09.07 7. KOLO - OTVORENA SALA 30.09.07
NS Kikić - Malović KIKIĆ   NS Perišić - Todorović PERIŠIĆ   PERIŠIĆ 33  
EW Koldžić - Jovanović PERIŠIĆ   EW Ignjatović - Katič KIKIĆ   KIKIĆ -33  
8. KOLO - ZATVORENA SALA 30.09.07 8. KOLO - OTVORENA SALA 30.09.07
NS Ignjatović - Katić KIKIĆ   NS Perišić - Todorović PERIŠIĆ   PERIŠIĆ -29  
EW Koldžić - Jovanović PERIŠIĆ   EW Kikić - Malović KIKIĆ   KIKIĆ 29  
Direktor turnira PREDRAG ĐURIĆ