WEBMASTER


 -


 PODACI

 O AUTORU         

                                                    TAKMICARSKI SAJT BRIDGE SAVEZA SRBIJE

KONTAKTI

   

KODEKS I LITERATURA

FUNKCIONERI BSS

                                                                                             

 

KODEKS/srpski

DOKUMENTA BSS

 

E.KAPLAN Bridge

KLUBOVI BRIDGE SAVEZA SRBIJE

 

 

KANTAR - odbrana

POSLEDNJA PROMENA
04. juli 2015

 

 

    REZULTATI PO SEZONAMA

     

LINKOVI

    SEZONA 2015

    SEZONA 2014

SKOLA BRIDGE-a

   

SEZONA 2013

    SEZONA 2012

   

SEZONA 2011

SAVEZNI KALENDAR 2015/2016

SEZONA 2010

 

ZALBENA LISTA BSS

 

SEZONA 2009

ADRESE WEBMASTERA 

 

 

SEZONA 2008

sportskidirektor@bridgeserbia.org 

    SEZONA 2007  

Fascination Software 1994 

 

 

sportskidirektor@gmail.com