BRIDGE SAVEZ VOJVODINE
Kvalifikacije za LIGU SRBIJE 2012-2013
LIGA VOJVODINE - 1. KOLO LIGA VOJVODINE - 2. KOLO
13.10.2010 - BANATSKO NOVO SELO 13.10.2010 - BANATSKO NOVO SELO
       
NS1 - B ekipa 13 19 6.23 KIKINDA -20 7  
NSBK -13 11   NS1 - B ekipa 20 23 10.32
       
BNS 16 20 5.45 NSBK -10 12  
KIKINDA -16 10   BNS 10 18 4.53
LIGA VOJVODINE - 3. KOLO LIGA VOJVODINE - 4. KOLO
13.10.2010 - BANATSKO NOVO SELO 13.10.2010 - BANATSKO NOVO SELO
       
NS1 - B ekipa 21 21 5.66 NSBK 58 25 6.85
BNS -21 9   NS1 - B ekipa -58 0  
       
KIKINDA 7 17 2.43 KIKINDA -7 13  
NSBK -7 13   BNS 7 17 2.22
LIGA VOJVODINE - 5. KOLO LIGA VOJVODINE - 6. KOLO
13.10.2010 - BANATSKO NOVO SELO 13.10.2010 - BANATSKO NOVO SELO
       
NS1 - B ekipa -30 6   BNS 3 16 0.35
KIKINDA 30 24 7.12 NS1 - B ekipa -3 14  
       
BNS 18 20 7.17 NSBK 17 20 3.04
NSBK -18 10   KIKINDA -17 10