LIGA SRBIJE 2013
Organizacija 4-6 kolo 
TRENUTNI GENERALNI PLASMAN LIGE
+ o - imp V.P. MP
1 NBK - NIŠ 5 1 0 131 119.0 22.13
2 CRVENA ZVEZDA- BEOGRAD 3 1 2 137 110.0 7.75
3 BTBK - BEOGRAD 5 0 1 76 107.0 24.85
4 VRNJAČKA BANJA 4 1 1 25 96.0 6.17
5 NS1 - NOVI SAD 3 1 2 34 95.0 9.41
6 DJ.DUNJIĆ-VRNJAČ.BANJA 2 0 4 -84 72.0 2.02
7 BANATSKO NOVO SELO 0 0 6 -247 40.0 2.58
8 PARTIZAN - BEOGRAD 0 0 6 -72 0.0
 
 
         
27. JANUAR 2012 - BANATSKO NOVO SELO 27. JANUAR 2012 - NIŠ
   
11:00 - 13:10 imp VP MP podele 11:00 - 13:10 imp VP MP
BANATSKO NOVO SELO -16 11 0.49 4. KOLO ĐORĐE DUNJIĆ - VRNJAČKA BANJA -22 10  
NS1 - NOVI SAD 16 19   VRNJAČKA BANJA 22 20 2.80
       
BTBK - BEOGRAD -22 10   NIŠKI BRIDŽ KLUB 12 18  
CRVENA ZVEZDA - BEOGRAD 22 20 2.59       PARTIZAN - BEOGRAD -12 0  
13:50 - 16:00 imp VP MP podele 13:50 - 16:00 imp VP MP
CRVENA ZVEZDA - BEOGRAD 52 25 3.67 5. KOLO PARTIZAN - BEOGRAD -12 0  
BANATSKO NOVO SELO -52 4   ĐORĐE DUNJIĆ - VRNJAČKA BANJA 12 18  
       
NS1 - NOVI SAD -14 12   VRNJAČKA BANJA -35 7  
BTBK - BEOGRAD 14 18 4.26 NIŠKI BRIDŽ KLUB 35 23 9.17
18:00 - 20:10 imp VP MP podele 18:00 - 20:10 imp VP MP
CRVENA ZVEZDA - BEOGRAD 1 15   6. KOLO NIŠKI BRIDŽ KLUB 49 25 8.73
NS1 - NOVI SAD -1 15 0.99 ĐORĐE DUNJIĆ - VRNJAČKA BANJA -49 4  
       
BANATSKO NOVO SELO -29 8   PARTIZAN - BEOGRAD -12 0  
BTBK - BEOGRAD 29 22 2.97       VRNJAČKA BANJA 12 18