LIGA SRBIJE 2013
Organizacija 1-3 kolo 
TRENUTNI GENERALNI PLASMAN LIGE
+ o - imp V.P. MP
1 BTBK - BEOGRAD 3 0 0 55 57.0 17.62
2 NBK - NIŠ 2 1 0 35 53.0 4.23
3 VRNJAČKA BANJA 2 1 0 26 51.0 3.37
4 CRVENA ZVEZDA- BEOGRAD 1 0 2 62 50.0 1.49
5 NS1 - NOVI SAD 2 0 1 33 49.0 8.42
6 DJ.DUNJIĆ-VRNJAČ.BANJA 1 0 2 -25 40.0 2.02
7 PARTIZAN - BEOGRAD 0 0 3 -150 17.0 2.09
8 BANATSKO NOVO SELO 0 0 3 -36 0.0 0.00
 
DOMAĆINI SU UVEK PRVOUPISANE EKIPE - U REVANŠU DOMAĆINSTVO JE OBRNUTO
         
11. NOVEMBAR - NOVI SAD 11. NOVEMBAR - VRNJAČKA BANJA
Hotel AURORA Hotel ZVEZDA
11:30 - 13:40 imp VP MP podele 11:30 - 13:40 imp VP MP
NS1 - NOVI SAD 57 25 3.43 1. KOLO VRNJAČKA BANJA 15 18 0.67
BANATSKO NOVO SELO -57 3   ĐORĐE DUNJIĆ - VRNJAČKA BANJA -15 12  
       
CRVENA ZVEZDA - BEOGRAD -6 14   PARTIZAN - BEOGRAD -12 0  
BTBK - BEOGRAD 6 16 2.75       NIŠKI BRIDŽ KLUB 12 18 2.54
13:50 - 16:00 imp VP MP podele 13:50 - 16:00 imp VP MP
BANATSKO NOVO SELO -86 0   2. KOLO ĐORĐE DUNJIĆ - VRNJAČKA BANJA 12 18 2.02
CRVENA ZVEZDA - BEOGRAD 86 25 1.49 PARTIZAN - BEOGRAD -12 0  
       
BTBK - BEOGRAD 42 25 14.87 NIŠKI BRIDŽ KLUB 1 15  
NS1 - NOVI SAD -42 5   VRNJAČKA BANJA -1 15 0.47
18:00 - 20:10 imp VP MP podele 18:00 - 20:10 imp VP MP
NS1 - NOVI SAD 18 19 4.99 3. KOLO ĐORĐE DUNJIĆ - VRNJAČKA BANJA -22 10  
CRVENA ZVEZDA - BEOGRAD -18 11   NIŠKI BRIDŽ KLUB 22 20 1.69
       
BTBK - BEOGRAD 7 16   VRNJAČKA BANJA 12 18 2.23
BANATSKO NOVO SELO -7 14 2.09       PARTIZAN - BEOGRAD -12 0