6. KUP SRBIJE Rade Antić
BEOGRAD, SAVA CENTAR, 25-27. novembar 2011
ISTORIJAT, PROPOZICIJE, SATNICU TURNIRA I OSTALE DETALJE POGLEDAJTE OVDE
1. KOLO IMP VP M.P.   2. KOLO IMP VP M.P.   3. KOLO IMP VP M.P.
   
STO BR. 1 BG 49 25 5.87   STO BR. 1 BG 7 17 0.34   STO BR. 1 OZBILJNI 23 22 5.92
PERA -49 2   NOVI TIM -7 13   STRAVA CENTAR -23 8
   
STO BR. 2 PANTEROS 16 20 1.28   STO BR. 2 STRAVA CENTAR 22 22 6.06   STO BR. 2 OLIMP -8 13 0.27
BNS -16 10   EVROGEOMATIKA -22 8   PANTEROS 6 17
   
STO BR. 3 4V -15 11   STO BR. 3 RT-RK -23 8   STO BR. 3 BG 6 16
ZABAVLJAČI 15 19 6.82   OLIMP 23 22 5.22   EVROGEOMATIKA -6 14 0.82
   
STO BR. 4 NOVI TIM 46 25 6.67   STO BR. 4 OZBILJNI 38 25 9.77   STO BR. 4 NOVI TIM 12 18 0.57
DELTA-AS -46 2   MAKEDONIJA -38 4   RT-RK -12 12
   
STO BR. 5 STAYMAN 1 15   STO BR. 5 PANTEROS 39 25 8.53   STO BR. 5 PANČEVO 1 15 0.20
LAVELLE -1 15 1.41   FANTASY -39 4   LAVELLE -1 15
   
STO BR. 6 FANTASY 15 19 0.68   STO BR. 6 ZABAVLJAČI -5 14   STO BR. 6 ZABAVLJAČI -16 10
FAKTOR SREĆE -15 11   PANČEVO 5 16 0.52   ZMAJČE 16 20 1.57
   
STO BR. 7 ZMAJČE -8 13   STO BR. 7 STAYMAN -5 14   STO BR. 7 STAYMAN 25 22 4.05
PANČEVO 8 17 2.89   ZMAJČE 5 16 0.84   BNS -25 8
   
STO BR. 8 EVROGEOMATIKA 39 25 5.66   STO BR. 8 LAVELLE 1 15 2.25   STO BR. 8 KARHARIES 13 19 2.46
KARHARIES -39 4   4V -1 15   KIKINDA -13 11
   
STO BR. 9 RT-RK 36 25 6.53   STO BR. 9 FAKTOR SREĆE -8 13   STO BR. 9 4V 18 20
KIKINDA -36 5   BNS 8 17 0.52   MILLA -18 10 0.20
   
STO BR. 10 STRAVA CENTAR 41 25 5.75   STO BR. 10 BNS-2 -6 14   STO BR. 10 MAKEDONIJA 23 22 4.01
MAC-MAC -41 4   MILLA 6 16 0.20   FAKTOR SREĆE -23 8
   
STO BR. 11 MAKEDONIJA 20 21 2.06   STO BR. 11 OMLADINSKI POKRET NS -21 9   STO BR. 11 FANTASY 12 18
MILLA -20 9   KIKINDA 21 21 1.47   BNS-2 -12 12 0.74
   
STO BR. 12 OZBILJNI 27 23 3.02   STO BR. 12 KARHARIES 24 22 5.09   STO BR. 12 PERA 3 16
BNS-2 -27 7   MAC-MAC -24 8   OMLADINSKI POKRET NS -3 14 2.32
   
STO BR. 13 OLIMP 30 24 1.87   STO BR. 13 DELTA-AS -6 14   STO BR. 13 DELTA-AS 50 25 6.64
OMLADINSKI POKRET NS -30 6   PERA 6 16 0.22   MAC-MAC -50 2