UNIVERZITETSKO PRVENSTVO SRBIJE
2. jul 2011 1. 2. 3. 4. SVEGA
1. NOVI SAD 1   11 -49 28 -10 imp
  17 5 21 43 VP
2. NOVI SAD 2 -11   -73 -18 -102 imp
13   1 11 25 VP
3. BEOGRAD 49 73   -17 105 imp
25 25   11 61 VP
4 JAGODINA -28 18 17   7 imp
9 19 19   47 VP
SASTAVI UNIVERZITETSKIH EKIPA
NOVI SAD 1 RADOVIĆ Gorica MOLNAR Robert
ETINSKI Nikola JOVANOVIĆ Dušan
NOVI SAD 2 MARGANOVIĆ Tanja AGIĆ Sara
  ĐUKANOVIĆ Nikola MAKSIMOVIĆ Dejan
BEOGRAD JURIŠIĆ Nikola JURIŠIĆ Marko
  VITAS Pavle KARAPANDŽIĆ Mladen
JAGODINA MANDŽO Gordana MANDŽO Velibor
  JELIĆ Filip ĐOROVIĆ Fedor
  DIMITRIJEVIĆ Gordan  
GENERALNI PLASMAN
+ o - imp V.P. M.P.
1 BEOGRAD 2 0 1 105 61.0 10.32
2 JAGODINA 2 0 1 7 47.0 4.12
3 NOVI SAD 1 2 0 1 -10 43.0 11.22
4 NOVI SAD 2 0 0 3 -102 25.0 0.22