4. KUP SRBIJE Rade Antić
Novi Sad, Hotel "SAJAM", 27-29. novembar 2009
4. KOLO - SWISS IMP VP M.P.   5. KOLO - SWISS IMP VP M.P.   6. KOLO - SWISS IMP VP M.P.
   
STO BR. 1 BIG GUNS 3 16 0.52   STO BR. 1 BIG GUNS 2 16 0.82   STO BR. 1 JAGODINA -44 2
EVROGEOMATIKA -3 14   NS TRIGLAV -2 14   BIG GUNS 44 25 6.51
   
STO BR. 2 NS TRIGLAV 8 17 0.55   STO BR. 2 EVROGEOMATIKA -15 10   STO BR. 2 NS TRIGLAV -3 14
JAGODINA -8 13   JAGODINA 15 20 2.85   SISITO 3 16 1.42
   
STO BR. 3 VUČKO 17 20 3.50   STO BR. 3 VUČKO -11 12   STO BR. 3 DŽIPOVSKI 11 18 0.20
DŽIPOVSKI -17 10   SISITO 11 18 3.88   EVROGEOMATIKA -11 12
   
STO BR. 4 DALJE JE SVE ISTO -22 8   STO BR. 4 IZVIĐAČI -36 4   STO BR. 4 VUČKO 21 22 3.15
SISITO 22 22 3.21   DŽIPOVSKI 36 25 2.20   ATOM -21 8
   
STO BR. 5 ROZLE -3 14   STO BR. 5 ATOM 8 17 0.44   STO BR. 5 DALJE JE SVE ISTO -6 13 0.20
ATOM 3 16 0.20   OLIMP -8 13   OLIMP 6 17
   
STO BR. 6 OLIMP 1 15   STO BR. 6 ROZLE -17 10   STO BR. 6 LA BOMBA 31 25 7.39
BYE -1 15 0.90   DALJE JE SVE ISTO 17 20 4.45   ROZLE -31 5
   
STO BR. 7 VRNJAČKA BANJA -32 5   STO BR. 7 BYE -6 13 0.20   STO BR. 7 KIKINDA -45 2
IZVIĐAČI 32 25 6.90   LA BOMBA 6 17   IZVIĐAČI 45 25 4.97
   
STO BR. 8 PCD -15 10   STO BR. 8 KIKINDA 6 17 1.71   STO BR. 8 BYE -36 4
KIKINDA 15 20 4.63   VRNJAČKA BANJA -6 13   PCD 36 25 3.70
   
STO BR. 9 LA BOMBA 36 25 7.39   STO BR. 9 PCD 5 16 0.44   STO BR. 9 VRNJAČKA BANJA 31 25 8.41
BLACK EAGLE -36 4   BLACK EAGLE -5 14   BLACK EAGLE -31 5
MEČEVI 8 BORDOVA MEČEVI 8 BORDOVA MEČEVI 8 BORDOVA