POČETNA D O K U M E N T A   B R I D G E   S A V E Z A   S R B I J E
30.januar 2012 STATUT BRIDGE SAVEZA SRBIJE
07.novembar 2013 Pravilnik o sprečavanju negativnih pojava u BSS
02.april 2014 Zapisnik sa Skupštine BSS 20.03.2014
13.april 2014 DISCIPLINSKI PRAVILNIK BSS